ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ (Mediation) หลักสูตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย

ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 และระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Legal Issues

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 
ไขข้อข้องใจกับโรคช็อกโกแลตซีส

ผู้เขียน : อาจารย์นายแพทย์ศรีเธียร เลิศวิกูล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศูนย์โรคการนอนหลับ จัดบรรยาย เรื่อง Does “Myofunctional therapy” really work?!

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการทัศนศึกษา อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 เรื่อง "แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี" และ 16th Ramathibodi Surgical Forum

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รู้ลึก รู้ชัด กับ “คอลลาเจน”

ผู้เขียน : ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คุณวิชัย เจริญชนม์กุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

Pages