ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การรักษากระแดดที่แขน ด้วยเครื่องเลเซอร์พิโคเซคอน 532 นาโนเมตร และเครื่องเลเซอร์พิโคเซคอน 755 นาโนเมตร

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

 
คุณปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนกองทุนหลอดเลือด

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารหลัก (อาคาร 1) 

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชลบุรี จำกัด มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
รองประธานวุฒิสภา มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ตัดมดลูกออก ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข หน่วยต่อมไร้ท่อนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

How to ทำอย่างไร...เมื่อต้องกักตัวในที่พักอาศัย

 
ลด ละ เลิก

เพื่อคนที่คุณรักกันเถอะ

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม เชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤต

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages