You are here

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด Patient Safety P: Process of Work “การดูแลบุคลากรเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ห้องอาคารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educator

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม M2 ชั้น M2 อาคารบริหาร

 
การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 และห้องประชุม 812 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
วันรักษ์การได้ยินโลก World Hearing Day

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-11.30 น.

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

10 วิธีคิดให้ชีวิตการทำงานไม่เครียด

 
คุณรุ่งฤดี จิณณวาโส ผู้แทนจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages