You are here

 
แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Emergency Circuit) ประจำปี 2563

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.

 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
มาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวร่วมกัน
 
ขอเชิญชวนลูกหลานบุคลากรและชุมชนแขวงทุ่งพญาไท อายุ 8-10 ปี เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการเล่น Safety Hunter & ชราแลนด์ เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายรอบตัว

กำหนดการจัดกิจกรรม วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 
เก็บผักมาจัดจาน..เสิร์ฟเพื่อสุขภาพ

ผู้เขียน : นภัสนันท์ กสิเวช, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 
กินหวานดับร้อน เพิ่มความชรา

ผู้เขียน : ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เจาะประเด็น : ความขาวกับกลูตาไธโอน

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์

 
วาซาบิ ป้องกันฟันผุได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์

 
โรคภัยที่มากับคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน : ผศ. นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

 
โครงการตำรารามาธิบดี เปิดตัว E-book 3 เล่มแรก !!!

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Ookbee และ CU-ebook Store

 
พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน (ชั้น B) อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages