You are here

 
บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

 
คุณอิทธิชัย – คุณมาลี อุมาพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
5th Anniversary of Joint Conference Ramathibodi-Osaka University

During November 3-4, 2020, via the online platform.

 
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ศึกษาดูงานศาลแพ่งพระโขนงและศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งพระโขนง และห้องสัมมนา 2 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด แจ้งวัฒนะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour หัวข้อ "ภาษีและการจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาแพทย์"

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
อาหารจานเดียว...กินอย่างไรให้สุขภาพดี

คู่มือการบริโภคอาหารจานเดียว โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ปรับสภาพผิวหน้าอย่างไรให้เหมาะสม

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินผงชูรสมากทำให้ผมร่วงจริงหรือไม่?

ผู้เขียน : อ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages