You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 402 และครั้งที่ 403

เมื่อวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 400

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

กลับมาอีกครั้ง รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน "เดิน - วิ่ง RAMATHIBODI 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและถวายสังฆทาน

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 399

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 398

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดชนะสงคราม

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม ชั้น ๑

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 397

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 395

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 392

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด"

รับบริการฟรี 7.00 - 9.30 น. ตลอดปี 2561 เริ่ม กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

Pages