You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบพระพุทธรูป ภปร. แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 437- 440

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้า "ธงฟ้าราคาประหยัด"

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 บริเวณรามาเซ็นเตอร์ (ข้างสนามเทนนิส)

ขอเชิญร่วมประชุมประจำเดือนและเรียนรู้ การดูแลเบาหวานด้วยอาหารอย่างถูกวิธี

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 435

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เชิญร่วมกิจกรรม Ramathibodi nurse+ fun run 4.5 km.

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 431

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

ภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง คัดกรองต้อกระจกและผ่าตัดต้อกระจก

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปาฐกถา เปรม บุรี   เรื่อง ผู้สูงอายุกับสังคม 4.0  ครั้งที่ 15

ปาฐกถา เปรม บุรี เรื่อง ผู้สูงอายุกับสังคม 4.0 ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี

เปลี่ยนนิสัยการใช้ไฟฟ้าฟุ่มเฟือย

เปลี่ยนนิสัยการใช้ไฟฟ้าฟุ่มเฟือย

ประกาศศูนย์รังสีวิทยา จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages