You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเดิน-วิ่งการกุศล MU CHARITY 2019 RUN FOR FUND ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 04.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การลักลอกผลงานทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะฯ ขอเชิญชวนบุคลากรสวมเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ หรือสวมเสื้อโทนเหลือง

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

จำหน่ายบัตรวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mass Meeting

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณหอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร ๑)

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รับสมัครแพทย์ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมงาน จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า กับชมรมมุสลิมรามาธิบดี

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มูลนิธิอัลเกาษัร ซอย สุขสวัสดิ์ 39/1 จ.สมุทรปราการ

ประกาศ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ

บอกลา..บุหรี่ มียาฟรี!

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2562

Intro-dive

26 Feb 2019, 5PM - 8PM ห้อง 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages