You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ปป่วยทุกกรณี

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี แนะนำเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล

 
สถาบันประสาทวิทยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอนุญาตปิดทางเชื่อม

ระหว่างหน่วยงานทั้งสองกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 521
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 520
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 519

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
Ramathibodi Textbook  SUPER SALE

โปรโมชั่นลดราคาตำรา หนังสือทางวิชาการ และหนังสือคู่มือความรู้สำหรับประชาชนจาก “โครงการตำรารามาธิบดี” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขนมาทั้งปกใหม่ล่าสุด และ...

 
ตอบทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับโรค COVID-19

รับชมทาง Facebook วันนี้ 2 มี.ค. 63 เวลา 15.30-16.30 น. 

 
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญส่งผลงานการแต่งตำรา เพื่อขอรับรางวัลตำรารามาธิบดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th

 
Academic Position Club ครั้งที่ 8 (Club เพื่อการให้คำปรึกษาการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 517

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

Pages