You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

Exclusive talk series: Smart Technology กับการดูแลสุขภาพ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ที่มาแห่งการชวนดูละครเวทีการกุศล เรื่อง บัลลังก์เมฆ

ละครเวทีรอบการกุศล วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00 น. ที่ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เริ่มจำหน่วยบัตรวันที่ 3 มิ.ย. 2562 บัตรราคา 1,000-4,500 บาท

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศรามาธิบดี ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย" ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Rama Virtual Run วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง

รับสมัครเพียง 550 คนเท่านั้น วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ทาง LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ละครเวทีการกุศล ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Rama Surgeons Alumni 2019

On Sunday night, 14th July 2019 06.00-10.00 pm. At Mook Room, Ambassador City Jomtien Pattaya

ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562

ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30-22.00 น. ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

Pages