You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี เปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
"เรื่องเพศ" จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30-23.00 น. ทาง true visions 42

 
สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เพิ่มช่องทางการรับชม

ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคกลาง หมายเลข 11

 
เชิญร่วมกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต"

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานดนตรี ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
ช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส หันมาใช้ถุงผ้า

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ขอเชิญร่วมงานครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 "Pharma Land ดินแดนสุขภาพ"

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 07.00-14.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages