You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกรักแม่ "อย่าสูบบุหรี่ รังแกแม่"

ผลกระทบผู้สูบบุหรี่และคนใกล้ชิด

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร สร้างสรรค์คลิป หัวข้อ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สามารถดูรายละเอียด และส่งผลงานได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/clipcontest-other

การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย

19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี เปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

"เรื่องเพศ" จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30-23.00 น. ทาง true visions 42

สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เพิ่มช่องทางการรับชม

ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคกลาง หมายเลข 11

เชิญร่วมกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต"

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานดนตรี ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

Pages