You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 490

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ถ้อยคำจากคณบดี เผยแพร่ผ่านนิตยสาร HeathToday

นิตยสาร HeathToday ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 และ Facebook Fanpage HeathToday Thailand

 
Exclusive talk series: Smart Technology กับการดูแลสุขภาพ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ที่มาแห่งการชวนดูละครเวทีการกุศล เรื่อง บัลลังก์เมฆ

ละครเวทีรอบการกุศล วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00 น. ที่ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เริ่มจำหน่วยบัตรวันที่ 3 มิ.ย. 2562 บัตรราคา 1,000-4,500 บาท

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศรามาธิบดี ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย" ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
Rama Virtual Run วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง

รับสมัครเพียง 550 คนเท่านั้น วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ทาง LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages