You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 519

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
Ramathibodi Textbook  SUPER SALE

โปรโมชั่นลดราคาตำรา หนังสือทางวิชาการ และหนังสือคู่มือความรู้สำหรับประชาชนจาก “โครงการตำรารามาธิบดี” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขนมาทั้งปกใหม่ล่าสุด และ...

 
ตอบทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับโรค COVID-19

รับชมทาง Facebook วันนี้ 2 มี.ค. 63 เวลา 15.30-16.30 น. 

 
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญส่งผลงานการแต่งตำรา เพื่อขอรับรางวัลตำรารามาธิบดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th

 
Academic Position Club ครั้งที่ 8 (Club เพื่อการให้คำปรึกษาการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 517

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุจำนวน 71 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 514 ให้แก่โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ตู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)

พร้อมให้บริการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สอนกู้ชีพ CPR

โครงการจิตอาสา CPR เทิดพระเกียรติ ร.10

Pages

302 Found

302 Found

The document has been temporarily moved to here.
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!