You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 07.00-14.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ถาม-ตอบ "มาตรการบ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ"

กฎหมายทำให้คนในบ้าน สูบบุหรี่น้อยลงหรือไม่...

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษารามาธิบดี ร่วมส่งภาพประกวดในหัวข้อ Rama around the world

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/photocontest

ขอเชิญร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิป ในหัวข้อ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สามารถดูรายละเอียด และส่งผลงานได้ที่ med.mahidol.ac.th/clipcontest

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 490

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

ถ้อยคำจากคณบดี เผยแพร่ผ่านนิตยสาร HeathToday

นิตยสาร HeathToday ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 และ Facebook Fanpage HeathToday Thailand

Exclusive talk series: Smart Technology กับการดูแลสุขภาพ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ที่มาแห่งการชวนดูละครเวทีการกุศล เรื่อง บัลลังก์เมฆ

ละครเวทีรอบการกุศล วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00 น. ที่ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เริ่มจำหน่วยบัตรวันที่ 3 มิ.ย. 2562 บัตรราคา 1,000-4,500 บาท

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศรามาธิบดี ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages