You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย "ศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร"

สนใจติดต่อ นพ. ดร.วัชรุตม์ กันจงกิตติพร โทรศัพท์ 0-2201-1759-60 หรือ 09-9087-7870 (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-1...

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2564

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัยประสิทธิผลของการกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอก เพื่อการลดปวด ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

ติดต่อ พญ.จิตเกษม คามเกตุ โทร. 085-878-5059 หรือ 69424 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร 1 ชั้น 1 รพ.รามาธิบดี

 
ผู้ป่วยเด็กโรคซนสมาธิสั้นอายุ 4-17 ปี ที่มีอาการคันจมูก น้ำมูกไหลเป็นประจำหรือเคยได้รับการวินิจฉัยภูมิแพ้อากาศ สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ พญ.รวยวรรณ สันติเวส โทรศัพท์ 083-827-4112 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)...

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย

สนใจติดต่อ พญ.สกุลรัตน์ สาริกิจ โทร. 091-774-5210

 
หนังสือออกใหม่ใน "โครงการตำรารามาธิบดี"

เรื่อง "การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล"

 
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๖.๔๕-๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง 910 A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคผิวหนัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

Pages