You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หลังวิกฤตนี้เราจะได้กอดกันอีกครั้งด้วยสุขภาพที่แข็งแรง สงกรานต์ปีนี้ งดเดินทาง หยุดแพร่เชื้อเพื่อพวกเราทุกคน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมืองดเดินทางช่วงสงกรานต์ปีนี้

 
ประกาศจากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลรามาธิบดี

สืบเนื่องจากภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

 
ประกาศ เลื่อนการจัดงาน "เดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี"

"เดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี" จากวันที่ 17 พ.ค. 63 เป็น วันที่ 1 พ.ย. 63 รายละเอียดการจัดส่งเสื้อและ BIB การขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่นของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล...

 
"ไกล...เพราะรัก กัก...เพราะห่วงใย แต่ใจยังเหมือนเดิม"

ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพราะเราเชื่อว่า ความห่างไกล เราก็ยังรักกัน กักตัวไว้ เพราะเราห่วงใยกันและกัน แต่ที่สำคัญ ใจเรายังคงเหมือนเดิม

 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ปป่วยทุกกรณี

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี แนะนำเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล

 
สถาบันประสาทวิทยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอนุญาตปิดทางเชื่อม

ระหว่างหน่วยงานทั้งสองกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 521
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 520
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 519

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
Ramathibodi Textbook  SUPER SALE

โปรโมชั่นลดราคาตำรา หนังสือทางวิชาการ และหนังสือคู่มือความรู้สำหรับประชาชนจาก “โครงการตำรารามาธิบดี” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขนมาทั้งปกใหม่ล่าสุด และ...

 
ตอบทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับโรค COVID-19

รับชมทาง Facebook วันนี้ 2 มี.ค. 63 เวลา 15.30-16.30 น. 

Pages