You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (ห้อง 215) ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการรามาสะพายกล้อง ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 CHILDREN'S DAY เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

The 4th THFM ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 4

วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ชั้น 4 ห้องแกรนด์บอลรูม AB

กำหนดการ งาน "MU BLUE NIGHT 6th คืนสู่เหย้า เรามหิดล" ครั้งที่ 6

2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

"กฎ" เขตปลอดบุหรี่ใหม่ ปี 2561

สูบโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจปรับ สูงสุด 5,000 บาท

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิชาชีพ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

โครงการผ่าตัดตาให้แก่ชาวเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (Cataract Microsurgical Workshop Lumbini, Nepal: In commemoration of the late His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand)

ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2561 ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุน - ของขวัญ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่ผู้ป่วยเด็ก ประจำปี 2562

สนใจติดต่อ (หอผู้ป่วยเด็ก2) คุณอัญชลี สมโสภณ โทร. 086-895-1024 คุณบุญเอี่ยม ขุมแร่ โทร. 02-201-2963

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลอุ้มผาง "ปันน้ำใจ...เพื่ออุ้มผาง"

เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

สูบบุหรี่ "นานๆ ครั้ง" หรือ "สูบเพื่อเข้าสังคม"

หยุดการสูบบุหรี่เพื่อเข้าสังคม

ข่าวน่ายินดี ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ

ในงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

Pages