You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งปิดการจราจรภายในคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00-10.00 น.

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 504

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
กิจกรรม "รู้เท่าทันโภชนาการ" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ กินอยู่อย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ปันน้ำใจสู่เด็กด่านซ้าย

สมทบทุนโครงการเพาะกล้าตาโขนน้อย ชื่อบัญชี: กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย เลขที่บัญชี: 433-0-42616-1

 
มินิคอนเสิร์ตการกุศล โดยศิลปิน JENNIFER KIM & BEN CHALATIT

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00-21.45 น. ณ World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ขยายเวลาการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนชั่วคราว เพิ่มอีก 1 เดือน

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการปรับปรุงเพื่อจัดลงเครื่องตรวจ SPECT และ SPECT-CT ใหม่

 
อบรมธรรมะ บำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 39

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 
ดนตรีในสวนสุขวนา

ทุกวันพุธ เวลา 17.00-19.00 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 29 มกราคม 2563

 
RAMATHIBODI FITNESS CENTER

26 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหาร

 
งามอย่างไทย สืบสานตำนาน แห่งสายน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages