You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หัวข้อ "การรักษาโรคและอาการ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์"

ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร 

สละเวลาซักนิด คิดแยกขยะ

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปี 2

 โครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 3 ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้สนใจร่วมฟังบรรยายและการสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานเดิน-วิ่งการกุศล MU CHARITY 2019 RUN FOR FUND ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 04.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การลักลอกผลงานทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะฯ ขอเชิญชวนบุคลากรสวมเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ หรือสวมเสื้อโทนเหลือง

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

จำหน่ายบัตรวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mass Meeting

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณหอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร ๑)

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รับสมัครแพทย์ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562

Pages