You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 "บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ"

ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีด้วยการสั่งซื้อของที่ระลึก ปี 2563

สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล 2) โทร. 0-2201-2026 (คุณเอ็ม)

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันไข่โลก

11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารหลัก (อาคาร 1)

รับสมัครงานสารสนเทศ

Java Devloper 3 ตำแหน่ง System Analyst 2 ตำแหน่ง

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ ๓ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงพระราชบิดา ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ ๗ รอบ และร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ ๑๘

ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ดนตรีบรรเลง บทเพลงกล่อมใจ

ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าการเงินกลาง ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหาร

วันแห่งการได้ยินและการพูด

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages