You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดการจราจร เพื่อจัดกิจกรรมงาน "วิ่งครอบครัว การกุศล 51 ปี ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี"
บริเวณถนนตั้งแต่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จนถึงประตู 5 (ประตูบำบัดน้ำเสีย) วันที่ 6 ต.ค. 61 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 7 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
งานปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

งานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี "ร้อยรัก...ถักทอใจ สานสายใย ร่วมผูกพัน"

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Dietitian Day

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

โดยมี ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ จิตแพทย์และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดเผยผลการวิจัย

โดยมี ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ จิตแพทย์และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดเผยผลการวิจัย

ฝนนี้ ถ้าหนาวก็ปิดแอร์

อยากได้คน Take Care ก็เปิดใจ ปิดแอร์ก่อนกลับบ้านครึ่งชั่วโมงช่วยประหยัดไฟ

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การดูแลเท้าเบาหวานให้ถูกวิธีโดยชมรมเบาหวานฯ รามาธิบดี

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 ห้องไทยจิตรลดา 2 - 3

ห่วงใครให้ใส่หมวก

สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน 100%

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 452

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 - 22.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages