You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา: สกอ.

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 096-712-0005, 062-436-3887

ขายบุหรี่ไฟฟ้าใน SOCIAL ONLINE เสี่ยงคุก

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญรับชมงานประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook: Rama Channel

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ การเงิน การลงทุน และธนาคารยุคดิจิทัล

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8 ธันวาคม ล่น ละ โรค UMPHANG MINI MARATHON 2018

8 ธันวาคม 2561 พร้อมกันเวลา 05.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

กรุณาตรวจสอบ

หมวกกันน็อคและทรัพย์สินมีค่าของท่านทุกครั้ง ก่อนออกจากลานจอดรถ

ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพวัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน

ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้่น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) หน้าการเงินกลาง

ประกาศ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ และรศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages