You are here

เดิน-วิ่งการกุศล อา. 13 ต.ค. 56

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ร่วมกับ
โรงพยาบาลเวชธานี
 
จัดทำโครงการ เดิน-วิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556
รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จัดหารายได้ ซื้อุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน
 
ประเภทของกิจกรรม  
- เดินวิ่งเพื่อการกุศล 4 กม.
- วิ่งมินิมาราธอน
 
** ไม่เสียค่าสมัคร โดยขอรับเงินบริจาคตามจิตศรัทธา
** เฉพาะ 1,000 ท่านแรกที่สมัครได้รับเสื้อ เบอร์วิ่ง