You are here

การแข่งขันกีฬาแอโรบิกรามาธิบดีประจำปี พ.ศ. 2555

 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิกรามาธิบดีประจำปี พ.ศ. 2555

 
     รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแอโรบิกประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมสโมสรรามาธิบดี ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 45 คนแรกจะได้รับเสื้อโปโลคนละ 1 ตัว  ฟรี
     (หมายเหตุ : ผู้ที่จะได้รับเสื้อจะต้องเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรมเท่านั้น ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรมได้หรือมาช้าถือว่าสละสิทธิ์จะให้ผู้ที่ลงชื่อลำดับถัดไป)
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมข่งขัน
     เป็นบุคลากรหรือนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่จำกัดเพศ อายุ

 

เกณฑ์การตัดสินรางวัล (จะได้รับกระเป๋าเป้สวยงามของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
     ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกตามผู้นำ และมีคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งหมด 3 คนถือเป็นเอกฉันท์ในวันแข่งขัน ผู้ที่จะได้รับรางวัลคือ

     • ผู้ที่เต้นตามผู้นำดูแข็งแรงมากที่สุด
     • ผู้ที่เต้นตามผู้นำดูสนุกสนานและมีความสุขมากที่สุด
     • ผู้ที่เต้นตามผู้นำได้ถูกต้องมากที่สุด
     • ผู้ที่เต้นตามผู้นำด้วยท่าทาง ลีลาสวยงามโดนใจกรรมการมากที่สุด
     • ผู้ที่เต้นตามผู้นำได้ต่อเนื่อง ไม่หยุด
     • ผู้เข้าร่วมออกกำลังกายที่มีอายุมากที่สุด
     • ผู้เข้าร่วมออกกำลังกายที่มี BMI มากที่สุด
     • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่งตัวได้สวยโดนใจกรรมการมากที่สุด
 

วันแข่งขัน
     เริ่มรับลงทะเบียนในวันแข่งขัน 11 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสโมสรรามาธิบดี