You are here

ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยสัมผัสแสงแดด

ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง
การศึกษาเพื่อสร้างคำแนะนำในการสัมผัสแสงแดด
เพื่อป้องกันภาวะพร่องวิตามินดีในคนไทย
 
     คุณสมบัติของอาสาสมัคร                      
          1.อายุระหว่าง 18-70 ปี
          2.สุขภาพแข็งแรงดี
          3.ไม่ได้รับประทานวิตามินดีเสริมในช่วง 3 เดือน
          4.ไม่มีโรคผิวหนัง หรือ โรคแพ้แสง
 
     ผู้เข้าร่วมจะได้รับการตรวจวัดระดับวิตามินดี, ระดับแคลเซียม ฟอสเฟต ,การทำงานของไต, ตับ  การวัดสีผิว , การตรวจวัดระดับการแพ้แสง
 
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  และมีค่าเสียเวลาในการเข้าร่วมงานวิจัย**
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ นพ.ณัฐพล โทร 02-200-4283  หรือติดต่อที่คลินิกฉายแสง ชั้น 4 โซนR  ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์