You are here

แจ้งความเคลื่อนไหวสถานการณ์การชุมนุม

แจ้งความเคลื่อนไหวสถานการณ์การชุมนุม

 
สถานการณ์ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
(29 พ.ย. 56 เวลา 08.00 น.)
     ประกาศเปิดเส้นทางจราจร บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงการคลัง และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
 
สถานการณ์ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
(28 พ.ย. 56 เวลา 09.03 น.)
     อัพเดต แจ้งความเคลื่อนไหวสถานการณ์การชุมนุมตามจุดต่างๆ
     1) ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณถนนจากแยกหลักสี่เปิดเส้นทางได้ตามปกติ ผู้ชุมนุมยังอยู่ภายในอาคาร B
     2) ที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ ทำให้ถนนราชดำเนิน บริเวณแยกนางเลิ้ง ถนนพิษณุโลก ยังคงปิดเส้นทางการจราจร
     3) ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ภายในสนามกีฬา ถนนรามคำแหง มีรถมากเคลื่อนตัวได้
     4) ที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ ช่วงขาออก การจราจรคล่องตัว ไม่พบกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว
     5) ถนนพระราม 8 มุ่งหน้าแยก จ.ป.ร. เปิดเส้นทางตามปกติ แต่รถมาก เคลื่อนตัวช้า
 
สถานการณ์ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
(27 พ.ย. 56 เวลา 11.43 น.)
     แจ้งความเคลื่อนไหวการหลีกเลี่ยงเส้นทาง
     - หลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนแจ้งวัฒนะ แยกหลักสี่ ไปรษณีย์หลักสี่ เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมกลุ่มอยู่ในพื้นดังกล่าว และมีรถจอดอยู่ตามแนวของถนน
 
(27 พ.ย. 56 เวลา 11.30 น.)
     แจ้งประกาศเพิ่มเติม ถ.วิภาวดีขาออกให้ใช้เลนด่วน คู่ขนาน เนื่องจากมีผู้ชุมนุมจำนวนมากตรงสำนักงานใหญ่ ปตท. และกระทรวงพลังงาน
     กระทรวงอุตสาหกรรมปิดประตูทุกทางเข้าออกแล้ว เวลานี้ (รถราชการสามารถ เข้า ออกได้ ทางเดียว คือ ทาง ประตู ฝั่ง กรมวิทยาศาสตร์เท่านั้น)
 
(27 พ.ย. 56 เวลา 10.00 น.)
     แจ้งความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน เพิ่มเติม ดังนี้
     1) กลุ่มผู้ชุมนุม เคลื่อนขบวนมายังถนนพระรามที่ 6 โดยจะเคลื่อนขบวนจากถนนราชดำเนินมาที่
          - กระทรวงอุตสาหกรรม (ถนนพระรามที่ 6)
          - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซอยโยธี)
     2) กลุ่มผู้ชุมนุม เคลื่อนขบวนไปยัง
           - ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยผ่านเส้นทางถนนประดิพัทธ์ สะพานควาย ถนน
     พหลโยธิน แยกลาดพร้าว และถนนวิภาวดีรังสิต
 
(27 พ.ย. 56 เวลา 09.13 น.)
     ประกาศแจ้งรายชื่อกระทรวงที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางไปปิด เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบสำหรับการหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร ได้แก่
     1) กระทรวงทรัพยากรธรณี
     2) กระทรวงวัฒนธรรม
     3) กระทรวงการต่างประเทศ
     4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     5) กระทรวงอุตสาหกรรม
     6) กระทรวงแรงงาน
     7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     8) กระทรวง ICT
     9) กระทรวงยุติธรรม
     10) กระทรวงศึกษาธิการ
     11) กระทรวงพาณิชย์
     12) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     13) กระทรวงสาธารณสุข
     14) กระทรวงพลังงาน
 

(27 พ.ย. 56 เวลา 08.35 น.)

ประกาศสรุปแนวทางของคณะกรรมการ Mass Casualty
     1. สนับสนุนระบบเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณ โดยอยู่ในทีมสภากาชาดไทย
     2. รับ – ส่ง ต่อและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธรณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมาตั้งศูนย์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์
     3. ทุกหน่วยงานการเตรียมพร้อมในที่ตั้ง 24 ชั่วโมง เตรียมสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำมันระหง ไฟสำรอง
     4. รายงานความคืบหน้าข้อเท็จจริงของสถานการณ์แก่คณะกรรมการ MC และขยายต่อกรรมการคณะ ฯ
     5. รายงานเส้นทางการจราจรเป็นระยะ ๆ สู่ Web board อย่างต่อเนื่อง เพื่อเลือกการเดินทางได้สะดวกขึ้น
 
(27 พ.ย. 56 เวลา 07.00 น.)
แจ้งความเคลื่อนไหวการปิดถนนบริเวณโดยรอบเพื่อให้บุคลากรรับทราบ ดังนี้
      แจ้งปิดเส้นทางบริเวณ ถนนพระราม 6 โดยปิดตั้งแต่แยกตึกชัยถึงโรงกรองน้ำ ไปจนถึงโรงเรียนสามเสน ปิดเส้นทางด่วนระนองเข้ามายังแยกตึกชัย ปิดเส้นถนน local road ที่มายังถนนพระราม 6 และถนนพหลโยธิน รวมถึงซอยอารีย์ ก็ปิดทั้งเส้นทาง
 
(27 พ.ย. 56 เวลา 06.45 น.)
แจ้งความเคลื่อนไหวการปิดถนนบริเวณโดยรอบเพื่อให้บุคลากรรับทราบ ดังนี้
      1) ปิดการจราจรฝั่งขาเข้า ถนนพหลโยธิน หน้ากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนฝั่งขาเข้า เปิดทางช่องพิเศษให้รถสามารถสวนทางได้
      2) ถนนศรีอยุธยา ต่อเนื่องถนนหน้ากระทรวงการต่างประเทศ เปิดเส้นทางปกติ
 
(27 พ.ย. 56 เวลา 00.50 น.)
ประกาศเพิ่มเติมเรื่องปิดเส้นทางจราจร วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
     ปิดการจราจรบริเวณจุดชุมนุม ดังนี้
     1.ถนนพระราม6 ช่วงแยกโรงกรองน้ำ-โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
     2.ซอยอารีย์สัมพันธ์
     3.บริเวณหน้ากรมประชาสัมพันธ์
     4.ทางขึ้นลงทางด่วนพระราม 6 
 
สถานการณ์ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
(26 พ.ย. 56 เวลา 06.05 น.)
ประกาศเพิ่มเติมเรื่องปิดเส้นทางจราจร
     ประกาศแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการปิดเส้นทางหน้ากระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา  ขาออกปิดการจราจร เจ้าหน้าที่เปิดให้วิ่งสวนทางในฝั่งขาเข้า
 
(26 พ.ย. 56 เวลา 12.25 น.)
ประกาศเพิ่มเติมเรื่องปิดเส้นทางจราจร
     ปิดการจราจร  ถนนพิษณุโลก จาก แยกยมราช – แยกสนามม้านางเลิ้ง – แยกพาณิชยการ – แยกสวนมิสกวัน – แยกวังแดง  แยกวัดเบ็ญจมบพิตรฯ- แยกราชวิถี -แยกขัตติยานี – แยกการเรือน- แยกวังแดง
     ส่วน แยกจปร. และสะพานพระราม 8 เปิดการจราจรปกติแล้ว
 
(26 พ.ย. 56 เวลา 23.12 น.)
ประกาศเพิ่มเติมเรื่องปิดเส้นทางจราจร วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
     1.ถนนพิษณุโลก แยกวังแดงถึงแยกยมราช
     2.ถนนนครสวรรค์ แยกเทวกรรมถึงแยกนางเลิ้ง
     3.ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ตั้งแต่แยกวิสุทธิกษัตริย์ ถึงแยกจปร.
     4.ถนนจักรพรรดิพงษ์ แยกจปร.ถึงแยกจักรพรรดิพงษ์
     5.แยกผ่านฟ้าถึงแยกหลานหลวงและแยกจักรพรรดิพงษ์
     6.ถนนพระราม 5 แยกวัดเบญจถึงสะพานอรทัย
     7.ถนนลูกหลวง แยกถนนราชสีมาถึงสะพานอรทัย
     8.ถนนราชวิถี แยกราชวิถี ถึงแยกการเรือน
     9.ถนนศรีอยุธยา แยกพล.1 ถึงแยกวัดเบญจฯ
     10.ถนนราชดำเนินนอก แยกพระบรมรูปทรงม้าถึงแยกมัฆวาน
     11.ถนนอู่ทองใน แยกอู่ทองใน ถึงพระลานพระราชวังดุสิต
     12.ถนนพิชัย แยกขัตติยานี ถึงแยกอู่ทองใน
     กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการปิดถนนพระราม 6 ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านหน้าซอยทางเข้ากระทรวงการคลัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาสลายการชุมนุม 
     ทั้งนี้ บริเวณซอยอารีย์และทางขึ้นทางด่วนพระราม6 ได้ปิดการจราจรแล้ว แนะนำใช้ทางขึ้นลงใกล้เคียงแทน
   
สถานการณ์ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
(25 พ.ย. 56 เวลา 8.35 น.)
ประกาศแจ้งเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากมีการปิดการจราจรโดยรอบทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา
     เนื่องด้วยมีการปิดการจราจรโดยรอบทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา บริเวณแยกพาณิชยการ แยกขัตติยานี แยกวังแดง แยกสะพานมัฆวาน กองบังคับการตำรวจจราจร จึงประกาศแจ้งเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากมีการปิดการจราจรดังกล่าว
     ส่วนบริเวณแยกวัดเบญจมบพิตร แยกพระบรมรูปทรงม้า แยก พล.1 คัดกรองรถ บริเวณแยกการเรือน รถสามารถเข้าออกได้ด้านละ 1 ช่องทาง (มีการคัดกรองรถ)
     สำหรับถนนพิษณุโลกจากแยกยมราช แยกสนามม้านางเลิ้ง แยกพาณิชยการ แยกสวนมิสกวัน ถนนพระรามที่ 5 จากแยกพาณิชยการ และแยกวัดเบญจมบพิตร ปิดการจราจร
 
(25 พ.ย. 56 เวลา 8.55 น.)
     กลุ่ม คปท. ได้มีการนัดหมายเวลา 9.00 น. เพื่อเดินขบวนยึดแยกชมัยมรุเชษ แยกวัดเบญจมบพิตร และแยกราชวิถี โดยทำการปิดรอบทำเนียบและแยกราชวิถี และแนวถนนพระรามที่ 5
 
(25 พ.ย. 56 เวลา 10.55 น.)
ประกาศแนะนำเส้นทางสำหรับเป็นข้อมูลในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
     แนะนำเส้นทางสำหรับเป็นข้อมูลในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน หากจำเป็นต้องเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง / บขส. หมอชิต / บขส. เอกมัย ไปยังถนนข้าวสาร ดังนี้
     1) จากสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เส้นทาง Airport Link พญาไท ต่อ BTS พญาไท ต่อ BTS สยาม ต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา Express Boat ตากสิน ต่อ ท่าพระอาทิตย์
     2) จากสนามบินดอนเมือง ใช้ Taxi ต่อ ท่าน้ำนนท์ ต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา Express Boat ท่าน้ำนนท์ ต่อ ท่าพระอาทิตย์
          หรือ จากสนามบินดอนเมือง ใช้ Taxi ต่อ BTS หมอชิต ต่อ BTS สยาม ต่อ BTS ตากสิน ต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา Express Boat ตากสิน ต่อ ท่าพระอาทิตย์
     3)  บขส. หมอชิต ต่อ BTS หมอชิต ต่อ BTS สยาม ต่อ BTS ตากสิน ต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา Express Boat ตากสิน ต่อ ท่าพระอาทิตย์
     4) บขส. เอกมัย ต่อ BTS เอกมัย ต่อ BTS สยาม ต่อ BTS ตากสิน ต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา Express Boat ตากสิน ต่อ ท่าพระอาทิตย์
 
(25 พ.ย. 56 เวลา 11.54 น.)
 
ประกาศเพิ่มเติมเรื่องปิดเส้นทางจราจร
     ประกาศแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการปิดเส้นทางจราจรถนนพระรามที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ บริเวณแยกเฉลิมเผ่าไม่สามารถเลี้ยวไปใช้ถนนพระรามที่ 1 ได้ เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในจุดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
 
(25 พ.ย. 56 เวลา 13.05 น.)
 
แจ้งประกาศเรื่องปิดเส้นทางจราจรที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่
     ปิดเส้นทางจราจรที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ มีดังนี้
     1) สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ถนนพระราม 9 ถึงผังเมือง
     2) ถนนสุโขทัย แยกขัตติยานี
     3) แยกการเรือน
     4) แยกราชวิถี
     5) แยกวัดเบญจมบิตร
     6) แยกวังแดง
     7) แยกมัฆวาน
     8) แยกชมัยมรุเชษ
     หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปเป็นระยะ ๆ
 
(25 พ.ย. 56 เวลา 13.54 น.)
 
     ขณะนี้ ถนนสุโขทัย และแยกขัตติยานี ได้ปิดเส้นทางจราจรทั้ง 2 ฝั่งถนนเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะอีกครั้ง