You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 504

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 504

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาครถตู้พยาบาล Toyota Commuter จำนวน 1 คัน Charity ครั้งที่ 504 ให้กับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โดยมี อ. นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่งผู้มอบ ซึ่งมี นพ.เศวต ศรีศิริ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร