You are here

แบบสำรวจความพึงพอใจนิตยสาร @Rama สำหรับประชาชนทั่วไป

แบบสำรวจความพึงพอใจนิตยสาร @Rama สำหรับประชาชนทั่วไป

นิตยสาร @Rama ขอเชิญชวนผู้อ่านและผู้สนใจ ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับชม นิตยสาร @Rama
เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดทำนิตยสารให้ตรงต่อความต้องการของผู้อ่านให้มากขึ้น
ทาง https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/survey2020
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ร่วมลุ้นรับรางวัล กระบอกน้ำรักษ์โลก จำนวน 30 รางวัล
ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 7 เมษายน ทาง 
เพจ Facebook AtRama  

https://www.facebook.com/AtramaMagazine
Blockdit @Rama 
https://www.blockdit.com/pages/5fa3aabf01f0ec0cc4a8d56e