You are here

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
     มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยการร่วมอุดหนุนของที่ระลึกชุดพิเศษจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รูปหัวใจสีแดง 2 ดวงเชื่อมกัน พร้อมคำขวัญ “ผู้รับและผู้ให้ หัวใจประสานกัน” ของที่ระลึกประกอบด้วย หมอนอิง หมอนรองคอ กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ แก้ว สมุด การ์ด ตลับยา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายรายการ      สนใจเลือกซื้อใช้เอง ให้เป็นของขวัญ หรือ ทำเป็นของขวัญองค์กร ได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือทางออนไลน์ www.ramafoundation.or.th สอบถามโทร. 02-201-2222 ในวันและเวลาราชการ #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด #RamaFoundation
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี