You are here

Run for kidney transplantation

Run for kidney transplantation

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะมหิดลร่วมกับศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันจัด กิจกรรมวิ่ง Virtual Run วิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเปลี่ยนไต ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียดของกิจกรรม

-    เปิดรับสมัคร: บัดนี้ - 15 ก.ย. 62

-    เริ่มกิจกรรม (Start): 1 ก.ย. 62

-    สิ้นสุดกิจกรรม (Cut-off): 30 ก.ย. 62

-    ส่งผลกิจกรรมได้ตั้งแต่: 1 ก.ย. - 5 ต.ค. 62

-    ส่งผลกิจกรรมได้ที่: https://run.thai.run/runforkidneytransplantation

-    จัดส่งเสื้อและเหรียญตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. เป็นต้นไป

ค่าสมัครและระยะทางในการวิ่ง

🎀 วิ่งสะสมระยะทาง 30 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท*,**

🎀 สั่งซื้อเสื้ออย่างเดียว ค่าสมัคร 550 บาท

*ทุกการสมัครจะได้เสื้อที่ระลึก และถ้าสะสมระยะครบจะได้เหรียญ finisher

 **ฟรีค่าจัดส่ง

รายได้จากการสมัครจะแบ่งเป็น

🎀 บริจาคเข้ามูลนิธิรามาธิบดีฯ ในส่วนของกองทุนการปลูกถ่ายอวัยวะ 100 บาท

🎀 และเงินส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่าย จะไปเข้ากองทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวะมหิดล

 

รูปแบบของกิจกรรม

Run for kidney transplantation เป็นกิจกรรม Virtual Run วิ่งเก็บระยะสะสมให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่จำเป็นจะต้องทำให้จบในครั้งเดียว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลาส่งผลพร้อมหลักฐาน ถ่ายจากนาฬิกา สลิปผลจากงานวิ่ง ลู่วิ่ง หรือ Application จับระยะทาง