You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณหอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร ๑)

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รับสมัครแพทย์ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมงาน จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า กับชมรมมุสลิมรามาธิบดี

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มูลนิธิอัลเกาษัร ซอย สุขสวัสดิ์ 39/1 จ.สมุทรปราการ

ประกาศ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ

บอกลา..บุหรี่ มียาฟรี!

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2562

Intro-dive

26 Feb 2019, 5PM - 8PM ห้อง 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่

วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Forward Love ส่งต่อความรัก For you my Valentine

WEDNESDAY 13 FEBRUARY 2019 เวลา 9:00 - 15:00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตในโอกาสอายุ ๖๐ ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๑๒

วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages