You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
E-book เล่มใหม่ของ "โครงการตำรารามาธิบดี" เรื่อง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (LEUKEMIA)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการตำรารามาธิบดี โทร. 0-2201-2258

 
เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สมัครได้ที่ http://nursing.mahidol.ac.th

 
เปิดรับสมัครอาจารย์ 23 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจนิตยสาร @Rama สำหรับประชาชนทั่วไป

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

 
ประกาศ ผลการประมูลคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ประกอบการร้านแว่นตา

บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามาริบดี ร่วมถ่ายรูปแชร์วิธีการประหยัดพลังงาน ในรูปแบบของท่านพร้อมแคปชันจี๊ดสุดโดนใจ ในหัวข้อ หนึ่งมือร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

 
รับบริจาคลวดเย็บกระดาษ

บริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร โทรศัพท์ 0-2201-2543

Pages