You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเรียนเชิญสถาปนิก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564

 
VENDOR BEST OF THE YEAR 2020

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 0-2201-2652

 
ประกาศ เรื่อง การประมูลการจัดให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านแว่นตา

บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการตำรารามาธิบดี

ผู้สนใจขอรับทุนสามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/academic/textbook

 
Health food Good Exersise

โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ "Health Food Good Exercise" ขอเชิญร่วมฟังและค้นหาคำตอบการทานIF กับการออกกำลังกายจะไปด้วยกันได้อย่างไร ในวันพุธที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 12...

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 582

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ขอเชิญส่งประกวดคำขวัญ "โครงการตำรารามาธิบดี"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ งานบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ โทร. 0-2201-2258

 
รับสมัครบุคลากร

ตำแหน่งที่เปิดรับ ปริญญาเอก 10 อัตรา ปริญญาโท 8 อัตรา ปริญญาตรี 80 อัตรา ประกาศนียบัตร ปวช. ปวส. 61 อัตรา ม.3 ม.6 89 อัตรา

Pages