You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เพิ่มช่องทางการรับชม

ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคกลาง หมายเลข 11

เชิญร่วมกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต"

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานดนตรี ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

ช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส หันมาใช้ถุงผ้า

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

ขอเชิญร่วมงานครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 "Pharma Land ดินแดนสุขภาพ"

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 07.00-14.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ถาม-ตอบ "มาตรการบ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ"

กฎหมายทำให้คนในบ้าน สูบบุหรี่น้อยลงหรือไม่...

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษารามาธิบดี ร่วมส่งภาพประกวดในหัวข้อ Rama around the world

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/photocontest

ขอเชิญร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิป ในหัวข้อ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สามารถดูรายละเอียด และส่งผลงานได้ที่ med.mahidol.ac.th/clipcontest

Pages