You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งความประสงค์ยืนยันสถานะการสมัคร งาน "เดิน-วิ่ง 55 ปีรามาธิบดี"

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันดินโลก

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "สมอง ปอดโปร่ง โลกสดใส ใจเป็นสุข"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2564

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563

 
หนังสือออกใหม่ใน "โครงการตำรารามาธิบดี"

เรื่อง "การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล"

Pages