You are here

ข่าวการประชุมวิชาการ

 
งานประชุมวิชาการ "ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย"
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 
ขอเชิญอาจารย์แพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการประจำปี 2562 The 10th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level
ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลับ
 
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18" เรื่อง Tobacco and Lung Health
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
ประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง สื่อไร้สายมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 810 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
Ramathibodi Duplex Ultrasound Workshop 2019 (Duplex ultrasound in clinical practice: How I do it?)
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเวชศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21"
ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และ Technician เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Aging sleep
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019: Disruptive technology in Pathology
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 910 B, 910 C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์ (2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)
ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง mini theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Case based approach to common sleep disorders
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Critical Care Nursing Conference 2019: Quality and Safety of Patient Care (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต)
ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

Pages