EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
E-Orientation for New Graduate Students Academic Year 2020

through e-learning system between August 11-21, 2020

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอเชิญร่วมประชุม “Role of Music Therapy in Integrative Medicine” บทบาทของดนตรีบำบัดในการแพทย์แบบผสมผสาน

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560-2564

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
A THAI MALE 32 YEARS OLD PRESENTED WITH PROGRESSIVE DYSPNEA FOR 3 DAYS

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี นายภรัณยู โอสถธนากร

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

Pages