EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

อีกย่างก้าวของเด็กไทย...อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะแพทย์รามาฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Tobacco : Its Burden on Health and Society”

รางวัลเกียรติยศของชาวรามาธิบดี

ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส

ในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปาล์มอะกาเดมิกส์ (Palmes Acadé miques) ชั้น อัศวิน (Chevalier) จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ในงาน 37 ปี แห่งวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”

รางวัลคุณภาพด้านการให้การบริการประชาชน

ในส่วนงานการให้ยาเคมีบำบัด จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2548

โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล คือ งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุน ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

รามาธิบดี รับมอบโล่ห์ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “สึนามิ”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ

คนดีสังคมไทย ประจำปี 2548 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

รามาฯ รับโล่รางวัล งานวันงดสูบบุหรี่โลก

จากสถาบันสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ในการประชุม "APS Member's Dinner ที่ Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

แพทย์รามาธิบดี สร้างชื่อก้องโลก

คิดค้นชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคฮีโมฟีเลียตรวจพบได้ใน 15 นาที

โล่เกียรติยศ ด้านช่วยเหลือทางการแพทย์ ต่อเหตุการธรณีพิบัติคลื่นยักษ์ สึนามิ

ในฐานะที่เป็นคณะแพทย์ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ใน 6 จังหวัดทางภาคใต้

Pages