You are here

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดพะเยา

 
 
 
     เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2557 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ