You are here

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน
 

สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป   

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร