You are here

ขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมบริจาคสิ่งของ

    ขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังมีสภาพดีอยู่และใช้งานได้ เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาจำหน่าย โดยนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557  ที่ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์