You are here

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคมทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคมทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคมทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคมทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคมทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคมทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม
 
     สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม โดยมี อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป   
      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร