You are here

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ
 
 
     พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี,รศนพ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร ในโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือ และทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ในพื้นที่จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ 
     เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา