You are here

คณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรี

คณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรี
คณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรีคณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรี
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คุณอธิชัย ต้นกันยา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี NBT Central ช่อง 11 ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเผยแพร่รายการส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางได้เข้าถึงเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น โดยเริ่มออกอากาศสด "รายการ RAMA SQUARE" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. และ รายการ “ลัดคิวหมอ" ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. ทางทีวีดิจิทัล ช่องหมายเลข 11 NBT ภาคกลาง เริ่ม 5 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ในโอกาสได้รับรางวัล PRESS AWARDS 2019 “เณศไอยรา” จากรายการพบหมอรามาฯ และรายการ Rama Square 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล