You are here

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 

สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งมี อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้จำนวนมาก  

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร