You are here

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายนทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน
 
     สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน โดยมี อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป      
      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร