You are here

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 

สำนักงานสวัสดิการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานทำบุญ ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร