You are here

งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”

งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็ง บรรยายพิเศษและเปิดเวทีเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้ มีดารานักแสดงรับเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ คุณภัทร ฉัตรบริรักษ์ และคุณจาคี ฉายปิติศิริ อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ เจ้าของเพจจาคี มะเร็งไดอารี่

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์