งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโถงลานดนตรี ชั้น 1 อาคาร 1

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 2 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และงานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม Workshop ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

ร่วมมอบถุงผ้าแก่ผู้มาใช้บริการภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

วิ่งครอบครัวการกุศล 51 ปีศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “การดูแลเบาหวานด้วยอาหารอย่างถูกวิธี”

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

การประชุมวิชาการ ไทย-ไต้หวัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages