ทำบุญเลี้ยงพระ 5 รูป งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 3-4 ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การประชุมเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ปี พ.ศ. 2560 และเสนอแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  (PA)  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 15 18 และ 19 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap) รุ่น 1/2561

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มหกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 และ 17 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่คณบดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานมหกรรมสุขภาพ ชาวรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานวันเด็กแก่ผู้ป่วยเด็ก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

วันรามาสามัคคี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อวยพรสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมบ้านเด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

Pages