อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี: Basic Good Clinical Practice (GCP)

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้อง 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ Advanced Enneagram Workshop for Medical Students

เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะฯ ให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานเนื่องในวันหยุดสงกรานต์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม "สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาสุขใจ" ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประกวดเทพีและเทพบุตรสงกรานต์รามาธิบดี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “ตามรอยการะเกดแห่งบุพเพสันนิวาส: การแพทย์ โภชนาการ และสุขอนามัย”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

องคมนตรีเข้าเยี่ยมผู้ป่วยกรณีเหตุเพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ย่านราชเทวี

วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เยี่ยมผู้ป่วยกรณีเหตุเพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ย่านราชเทวี

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปี 2561 และพิธีอำลาอาจารย์
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Healthy Happy Cooking Class เมนู “High Society Low Sodium”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว ออกบูธในงานวันแห่งครอบครัว
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กิจกรรม “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ”
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

Pages