You are here

เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ชายที่มีความสูง 262 เซนติเมตร

 
     นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวมาลี ดวงดี ผู้หญิงที่มีความสูง 214 เซนติเมตร เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายพรชัย เสาศรี ผู้ชายที่มีความสูง 262 เซนติเมตร ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556