You are here

ศจย. จัดแถลงข่าว “วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

ศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า
ศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้าศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า
ศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้าศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้าศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้าศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้าศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้าศจย. จัดแถลงข่าว วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า
 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว “วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า” แก่สื่อมวลชน โดยมีผู้แถลงข่าวได้แก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส.และกรรมการกำกับทิศทางของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศ. นพ.วินัย วนานุกูล ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอยูคอมมินิเคชั่น ทั้งนี้เพื่อรายงานสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าโลก และเตรียมจัดตั้ง “ระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า” แห่งแรกของไทย จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยทั่วประเทศ ให้คำแนะนำ ปรึกษาครบวงจร 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องกรกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล