You are here

งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS)

งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS)
งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS) งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS)
งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS) งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS) งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS) งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS) งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS) งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS)
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS) โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรม Workshop เกี่ยวกับด้านการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วย และดูสถานที่ภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งมีอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รวมถึงคอยให้คำแนะนำตลอดการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ